Witmarsum viert thuiskomst van kunstschilders Hobbe Smith en Gert-Jan Veenstra

Stichting Ekpedysje Witmarsum sluit met Witmarsum 2018 aan bij LF 2018 en organiseert nu een unieke duo-expositie van Hobbe Smith en Gert-Jan Veenstra. De wortels van beide kunstenaars liggen in Witmarsum: Hobbe Smith werd er geboren (1862 Witmarsum – 1942 Amsterdam) en Gert-Jan Veenstra groeide er op (1957 Workum). De expositie Hobbe Smith thuisgebracht wordt op vrijdag 14 september feestelijk geopend door Hugo ter Avest, directeur van het Hannemahuis. Vanaf 15 september is de expositie in de Doopsgezinde kerk in Witmarsum 4 weekenden lang gratis toegankelijk voor het publiek. 

Liefde voor waterlandschappen, scheepvaart en stadsgezichten
Het stadse Amsterdam en het Friese platteland spelen een hoofdrol in de kunstwerken van beide kunstschilders, tegen de achtergrond van de industriële revolutie en onze moderne tijd. De figuratieve kunstwerken zijn geschilderd in de impressionistische traditie. Uit de doeken blijkt de liefde van beide schilders voor thema’s als waterlandschappen, scheepvaart en stadsgezichten. Van beide kunstenaars worden tientallen schilderijen tentoongesteld, alle een kijkfeest voor het oog.

Gert-Jan ontmoet Hobbe
Hobbe Smith leidde een welvarend leven en was bij leven beroemd. Hobbe Smith beleeft in Witmarsum zijn herontdekking. Twaalf gigantische doeken voor de ENTOS (Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied) in 1913 vormen het magnum opus van Hobbe Smith. Ze tonen Amsterdam vanaf het water, bezien vanaf twaalf verschillende locaties op een boot in het IJ. De doeken zijn momenteel in het bezit van het Amsterdam Museum. In Witmarsum is deze 12-delige serie schilderijen te zien via virtual reality. Amsterdam Panorama is het topstuk van de tentoonstelling, van de hand van de hedendaagse en bekende kunstschilder Gert-Jan Veenstra. Hij koos voor het maken van dit schilderij voor een standpunt vanaf de AʼDAM Toren in Amsterdam-Noord. Dit was de exacte locatie van de ENTOS. Zo gaat dit schilderij van Gert-Jan op bijzondere wijze een dialoog aan met de interpretatie van Hobbe Smith ruim honderd jaar eerder.

Gert-Jan Veenstra
Gert-Jan Veenstra (1957) is een realistisch impressionistisch schilder die speelt met het Hollandse licht, landschap en het water. Daarnaast vindt hij zijn inspiratie in de gevels, de grachten en grootstedelijke allure van Amsterdam. Stijl, toon en thematiek verbinden hem met schilders van de Haagse School zoals Jacob Maris en Jan Hendrik Weissenbruch, de Amsterdamse impressionisten en de Hollandse meesters van de zeventiende eeuw.

Opening, lezing en workshops
Hugo ter Avest, directeur van het Hannemahuis, centrum voor Harlinger cultuur en historie, opent op 14 september feestelijk de tentoonstelling Hobbe Smith thuisgebracht. De expositie is vanaf zaterdag 15 september geopend voor publiek.
Op zondag 23 september om 13.00 uur zal Daphne Willemsen van het Amsterdam Museum de bezoeker meenemen in haar verhaal Gezicht op het IJ – Hobbe Smith en de Amsterdamse haven in 1913, dat zij schreef naar aanleiding van het magnum opus van Hobbe Smith.
Tjittie Koopmans verzorgt schilderworkshops op de basisscholen in Witmarsum. Het schilderen wordt gecombineerd met een bezoek aan de tentoonstelling. Het doel is dat de kinderen op een speelse manier naar kunst leren kijken.

Hobbe Smith – De Friese chroniqueur van Amsterdam
In het kader van de expositie verschijnt bij Uitgeverij Noordboek de uitgave Hobbe Smith – De Friese chroniqueur van Amsterdam. Hobbe Smith was Fries en Amsterdammer, ladies man, impressionist en watervriend. Deze kunstschilder met zijn uitzonderlijke talent en met de wind in de zeilen, laveerde vrolijk door het leven, totdat het ultieme noodlot hem trof. Dit bijzondere boek bevat de biografie van Hobbe Smith in de vorm van een spannende graphic novel én het geeft een intrigerende beschrijving van zijn ontmoeting met Vincent van Gogh. 

Locatie expositie in Witmarsum
De expositie vindt plaats in de Doopsgezinde kerk aan de Arumerweg 38 in Witmarsum. Openingstijden zijn zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur van 15 september t/m 7 oktober 2018. Voor groepen -tegen een vergoeding- daarbuiten ook op afspraak. Aanmelden voor de lezing kan via Tjittie Koopmans: tjittiekoopmans@hotmail.com of 06-52118776.

Het project Hobbe Smith thuisgebracht wordt mede mogelijk gemaakt door Streekwurk Zuidwest Fryslân, Nijman Biermasz 17 dorpenfonds, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Stichting Bolsward Dronrijp 1993, inzet van projectleden en vrijwilligers, Galerie Offingawier, Stichting Kunst- & Historisch bezit ABN AMRO, Stichting Zuiderzeemuseum, Vrienden van het Zuiderzeemuseum, Simonis & Buunk Kunsthandel, Amsterdam Museum, Uitgeverij Bornmeer Noordboek, Smit Publicaties, Bouwbedrijf Heeringa, Niceguys: creative digital development, Het Schildersplein Witmarsum, Ewald BV Beveiliging, G4S security.