Menno Simons

Gysbert Japicx

Pim Mulier

Fotoalbums

Project van Menno Simons Groen

Schoolproject van Wy Jouwe Gjin Krimp

Workshop Elske de Walle

Witmarsum 2018 ludiek begonnen

Succesvolle auditieworkshop

Geslaagde workshop kleding

Geslaagde workshop decorbouw

Eerste Pim Mulierspelen groot succes

We kregen maar liefst 129 inzendingen Een onafhankelijke jury koos de tien mooiste uit.

Bertina Schaaphok winnares kunstprijsvraag

Op Koningsdag 2016 brachten de drie iconen een bezoek aan Witmarsum