Kop in Kas op Koningsdag

Kop in Kas was een actie van het theaterproject Wy jouwe gjin krimp! tijdens Koningsdag. En wel een zeer geslaagde actie. Op het Kaatsplein stond een grote mysterieuze kas met daarin een hoop modder. Twee mensen konden tegelijk hun hoofd in de kas steken en zo een vooruitblik ervaren van het theaterstuk. Truida Sluiman heeft iedereen die een kijkje kwam nemen in de kas op de foto gezet.

Op 1-2-3-7-9-10 november kun je het theaterstuk Wy jouwe gjin krimp! bijwonen op de boerderij van Reynold en Margreet Ypma, Camminghaweg 40 in Arum. De foto’s spelen een rol in het theaterstuk, net als de kas en de modder. Op welke manier, dan verklappen we nu nog niet. Op de speciale website van Wy jouwe gjin krimp! kun je meer lezen over het project. Ruim 90 vrijwilligers doen eraan mee. Voor de zomervakantie en direct daarna zijn de spelers onder regie van Eline de Vries druk aan het oefenen.

Op Wy jouwe gjin krimp! kun je nu al je kaarten bestellen. Wacht niet langer, reserveer één van de data in je agenda en bestel nu je kaarten. Alleen door te komen, kun je de krimp in ons dorp tegengaan!

Het beeldmerk van Wy jouwe gjin krimp! is ontworpen door Lokaalwerk uit Pingjum. De website Wy jouwe gjin krimp! is een kunststukje van Zeedesign uit Witmarsum.