Jimp de Krimp

In het kader van het theaterproject Wy Jouwe Gjin Krimp hebben we wele workshops georganiseerd. Eén daarvan is de workshop Jimp de Krimp. Op donderdag 5 juli om 15.00 uur hebben de leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 van de basisscholen OBS De Utskoat en CBS De Bonkelder in Witmarsum hun ideeën over wat er beter kan in het dorp overhandigd. Gedeputeerde Sietske Poepjes, wethouder Stella van Gent van de gemeente Súdwest-Fryslân en voorzitter van Dorpsbelang Witmarsum Joost Rosier namen de voorstellen van de leerlingen in ontvangst.

Vooral dorpsbelang Witmarsum betrekt de ideeën bij haar plannen voor het dorp. Wethouder Stella van Gent vindt dat de gemeente in ieder geval één van de ideeën moet oppakken en realiseren. Gedeputeerde Sietske Poepjes was zeer enthousiast over het betrekken van kinderen bij het verbeteren van hun eigen leefomgeving.

De werkstukken die de kinderen hebben gemaakt, zijn nog tot eind juli te zien in de voormalige kapel in Aylva State.

Met ruim 200 kinderen en volwassenen op het schoolplein kan het een rumoerige drukte van belang zijn. Esther Metzlar kreeg iedereen in beweging en daarna had ook iedereen aandacht voor de (gelukkig korte) verhalen die er werden verteld.

Jimp de Krimp is tot stand gekomen dankzij de enorme inzet van Wim Beckers, Anja Feenstra, Gebrig Koornstra en Pleunie Oostenveld.

Bekijk de foto’s van Truida Sluiman op de aparte fotopagina.

Het theaterproject Wy jouwe gjin krimp! wordt georganiseerd door Witmarsum 2018, een initiatief van Stichting Expedysje Witmarsum. Met Witmarsum 2018 sluiten we aan bij LF2018. Kijk op de website voor een overzicht van activiteiten die dit jaar worden georganiseerd. Ga naar de speciale website van

Wy jouwe gjin krimp! voor meer informatie over het theaterproject. Je kunt hier ook je kaarten bestellen!