Fonds voor ideeën uit de mienskip weer open

Iepen Mienskipsfûns, fonds voor ideeën uit de mienskip weer open

Wilt u samen met andere inwoners iets doen om uw wijk, dorp, regio of eiland vooruit te helpen? Provincie Fryslân is op zoek naar initiatiefrijke inwoners met goede ideeën. Met het Iepen Mienskipsfûns helpt provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. Initiatiefnemers kunnen hun subsidieaanvraag in de eerste subsidieronde indienen vanaf 1 maart tot en met vrijdag 1 april 2016.

In 2016 stelt de provincie 3,6 miljoen beschikbaar voor het Iepen Mienskipsfûns. Dit geld is bedoeld om goede ideeën en initiatieven die de leefbaarheid in Fryslân vergroten verder te helpen. Met andere woorden: projecten die ervoor zorgen dat u prettig kunt wonen en leven in uw wijk, dorp, regio of eiland. Denk bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar denk ook aan projecten gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Een belangrijke voorwaarde is dat u uw idee niet alleen uitvoert, maar samen met anderen. Heeft uw idee draagvlak in uw omgeving?  Het projectbureau in uw regio helpt u graag bij de volledige subsidieaanvraag. Bekijk voor meer informatie ook de volgende pagina’s:

Wilt u een subsidieaanvraag indienen? Dien dan eerst uw projectidee in.