Bijeenkomst Pim Mulier

Op 11 november kwam de groep rondom icoon Pim Mulier bijeen. Allen die zich hadden aangemeld op 21 september, de tweede bijeenkomst van alle verenigingen, waren uitgenodigd. Het doel van de avond was vastleggen wie nu welke onderdelen wilde gaan uitwerken. Een inventarisatie was gemaakt op de 21ste september, maar een hard commitment was dat nog niet. Alle projectideeën in het kader van Pim Mulier waren nog verder geclusterd en op de 11de november hebben alle clusters een eigenaar of eigenaren gekregen. Op de avond werd nog wel benadrukt dat juist de jeugd ook betrokken kan worden bij Pim Mulier en dat de beide verenigingen die de naam Mulier dragen onontbeerlijk zijn bij activiteiten. Ook was de constatering dat Witmarsum 2018 nog niet echt leeft in het dorp en dat het nog lastig is te bedenken wat een vereniging kan bijdragen. Het organiserend comité trekt zich dat zeker aan en gaat kijken wat hiervoor oplossingen kunnen zijn.

Zie hier het verslag van de avond.