21 September 2105: uitnodiging bijeenkomst alle verenigingen

Op 21 september 2015 is de tweede bijeenkomst van Witmarsum 2018 met alle verenigingen uit Witmarsum. Het doel van deze bijeenkomst is inventariseren wie welke projecten interessant vindt en zich daarvoor in wil zetten. Het tweede doel is commitment krijgen voor Witmarsum 2018.
Het programma voor de 21ste kun je hier downloaden.
De thema’s die we hebben gehaald uit alle ideeën, vind je hier.
De groslijst met alle ideeën uit de eerste bijeenkomst kun je hier downloaden.
Het verslag van de bijeenkomst op 19 mei 2015 staat hier.