Menno Simons

Gysbert Japicx

Pim Mulier

Contact

Wie zitten er achter Witmarsum 2018?
Het project Witmarsum 2018 valt onder Stichting Ekspedysje Wytmarsum. Zo zit het formeel in elkaar, maar de stichting presenteert zich voorlopig onder de naam Witmarsum 2018. Witmarsum 2018 is een initiatief van 6 enthousiaste dorpelingen die kansen zien de mienskip te versterken en Witmarsum te promoten in het kader van CH2018. De zes initiatiefnemers hebben per tweetal één icoon onder hun hoede genomen en zijn voor projecten rondom die historische figuur de coördinator / het aanspreekpunt. De initiatiefnemers zijn:

Wim Beckers: Pim Mulier

Jac König: Pim Mulier

Freddie Reijenga: Gysbert Japicx

Klaas Smit: Gysbert Japicx

Gerke Terpstra: Menno Simons

Menno de Vries: Menno Simons