Workshops basisscholen over krimp

Op 28 mei start de eerste workshop over krimp op de basisscholen OBS De Utskoat en CBS De Bonkelder in Witmarsum. Leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 gaan het dorp in om foto’s te nemen van wat ze mooi en goed vinden aan Witmarsum, maar ook om vast te leggen wat er in hun ogen beter kan. Kinderen hebben een verrassende blik op de wereld en juist hun kijk op het dorp vinden we van groot belang.

Het programma over krimp is deels gebaseerd op ‘Jimp de Krimp’. Daarin verwoorden ze het als volgt: “Sommige dorpen en buurten worden saai. Grote mensen weten niet altijd hoe ze daar iets aan kunnen doen. Ze zijn vergeten hoe simpel het is om de wereld mooier te maken.”

Op 4 juni organiseren we de tweede workshop. De leerlingen maken tijdens de workshop werkstukken waarin ze laten zien wat er in hun ogen beter kan in het dorp. Alle ideeën worden verzameld en gebundeld. Op 5 juli overhandigen de leerlingen hun oplossingen aan gedeputeerde Sietske Poepjes, wethouder Stella van Gent van de gemeente Súdwest-Fryslân en voorzitter van Dorpsbelang Witmarsum Joost Rosier.

De workshops over krimp op beide basisscholen horen bij het Theaterproject Wy jouwe gjin krimp!. Deze theatervoorstelling is op 1, 2, 3, 7, 9 en 10 november te beleven in een graanschuur net buiten Witmarsum. Onderdeel van het project waren al verschillende workshops over dans, performance, acteren, zang en licht & geluid.

 De theatervoorstelling Wy jouwe gjin krimp! gaat over een klein dorp dat langzaam maar zeker leegloopt en waar de leefbaarheid afneemt. Overheden hebben besloten niet meer te investeren in dit kleine dorp. Dorpelingen moeten zichzelf maar zien te redden. Er ontstaat een tweedeling tussen inwoners die het zinkende schip willen verlaten en zij die de schouders eronder willen zetten om er met z’n allen wat van te maken. Welke rol spelen de drie iconen van Witmarsum -Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier- hierin? Steeds meer dorpelingen raken ervan overtuigd dat ze zelf in actie moeten komen. Alleen op die manier kan het ten dode opgeschreven dorp weer tot bloei komen. WY JOUWE GJIN KRIMP!

Met de workshops op 28 mei en 4 juni betrekken we een jonge groep inwoners uit het dorp bij de uitdagingen waar krimp ons voor stelt. We willen hen bewust maken van de betekenis van krimp en juist laten zien dat krimp geen bedreiging hoeft te zijn, maar ook kansen biedt.

Kijk op onze Facebookpagina voor meer foto’s. Like deze pagina!