Workshop zang en performance door Elske de Walle

Onder leiding van Elske de Walle volgden 30 deelnemers haar zeer interessante workshop zang en performance op maandagavond 12 februari 2018. Elske liet de deelnemers ervaren wat het belang is van drie lichaamsonderdelen: ribbenkast, kaak en keel. Je ribbenkast is je klankkast, geef die de ruimte. Ontspan je kaak tijdens het zingen en knijp je keel -in haar woorden je tuinslang- niet af. Met deze technieken creëer je een veel mooier geluid en kun je het zingen langer volhouden.

Naast techniek, is zingen vooral het vertellen van een verhaal. Snap wat je zingt om de emotie, om de strekking van het lied-verhaal over te kunnen brengen. Ontspan, zing het voor één persoon en maak het intiem. Je zult merken dat je daarmee een veel groter publiek bereikt dan wanneer je een lied te luid en schreeuwend brengt.

Elske de Walle benadrukte dat het van groot belang is dat je lekker in je lichaam zit, dat je gefocust bent, dat je met aandacht zingt. Je lichaam is je instrument en daar moet je je goed bij voelen. Maar lichaam en gevoel krijgen niet als eerste de aandacht in onze cultuur. Daarnaast is zingen (in een band of in een koor) een groepsperformance. Luister naar elkaar, geef elkaar de ruimte om te schitteren. Het is een samenwerking en wanneer die goed verloopt, komt een lied pas echt tot zijn recht. Wees je ook bewust van je lichaamshouding, want ook daarmee geef je extra betekenis aan een lied.

Aan het eind van de workshop bracht Elske de Walle het nummer Jolene ten gehore. In haar eigen performance liet ze iedereen ervaren wat ze in de twee uren daarvoor had verteld. Een zeer geslaagde workshop!

Bekijk hier meer foto’s van de workshop.