Hoe nu verder tussen oktober en december 2015

Op 21 september hebben we afgesproken dat we per icoon ideeën verder gaan uitwerken. Vele verenigingen hebben op de 21ste aangegeven in welke projecten zij interesse hebben. De initiatiefgroep heeft zich verdeeld over de drie iconen:

  • Menno Simons: Gerke Terpstra en Menno de Vries
  • Gysbert Japicx: Freddie Reijenga en Klaas Smit
  • Pim Mulier: Wim Beckers en Jac Konig

De contactpersonen van een icoon sturen naar de verenigingen die hun interesse hebben geuit een uitnodiging voor het uitwerken van de ideeën. De eerste bijeenkomst is op 11 november voor hen die wat willen met Pim Mulier. De andere twee bijeenkomsten moeten nog worden gepland. Ons doel is voor het eind van december dit jaar deze bijeenkomsten te hebben gehouden.

Wordt vervolgd.