Pim Mulierspelen op 4 augustus!

Streekwurk en de Stichting tot Nut hebben bijdrage toegezegd voor de door Witmarsum 2018 te organiseren Pim Mulierspelen van 2017! Wat willen we met de Pim Mulierspelen? Het doel van de Pim Mulierspelen is het versterken van de Mienskip van Witmarsum. Op vrijdagmiddag 4 augustus 2017, voorafgaand aan de Merke van 2017, vindt de eerste editie van de Pim Mulierspelen plaats. Reserveer die datum nu al in je agenda en kruis met je dorpsgenoten de sportieve degens.

We willen de Spelen vanaf 2017 jaarlijks organiseren, met natuurlijk een speciale ‘Culturele Hoofdstad 2018’-editie. De Spelen bevatten creatieve vormen van sport, spel en cultuur, voor leeftijden van 10-100 jaar. Zodra je je kunt inschrijven, dan laten we dat weten. Inschrijven zal uiterst eenvoudig zijn.

Om de velden van het sportcomplex Pim Mulier helemaal vol te krijgen, vragen we iedereen mee te doen in Buurtteams, bijeengebracht door Buurtcoaches. We hebben daartoe Witmarsum inclusief de camping ingedeeld in 12 buurten voor maximaal 12 teams.

Een team bestaat uit 6 deelnemers in de leeftijd  10 tot 100 jaar. Naast de deelnemers heeft ieder team teamleden die de leiding, verzorging en catering voor hun rekening nemen en een spelobservator leveren. En natuurlijk neemt ieder team een hele schare aan supporters mee.

In juni krijg je een flyer in de brievenbus met kort alles over de Pim Mulierspelen. Daarin staat dat de buurtcoach bij je langs komt met de vraag hoe je je wilt inzetten voor de spelen. Klik hier voor het overzicht van buurtcoaches.

Wat gaan we doen tijdens de Pim Mulierspelen van 2017?

De start is vrijdagmiddag 4 augustus om 12.30 uur met een gsm-speurtocht door het dorp, waarbij er onder andere vragen over de 3 iconen van Witmarsum, Pim Mulier, Gysbert Japicx en Menno Simons beantwoord gaan worden. Onderweg is er tijd voor een drankje en versnapering.

Na terugkomst nemen de teams deel aan de speciale versie van de Witmarsum Highlandgames, onder begeleiding van Wout Zijlstra, de nog steeds sterke man van Fryslân. Teams kunnen laten zien hoe goed ze zijn in zakken werpen, melkbussen verplaatsen, boomstammen met whiskyfles balanceren, puzzel oplossen, katapult schieten en hoefijzers gooien. Het eindspel is katrol-touwtrekken en er is ruimte voor de sterksten van Witmarsum om Wout Zijlstra uit te dagen! Voor de inwendige mens wordt tegen 18.00 uur een warme hap verzorgd.

Vanaf 19.00 uur gaat het programma vanuit de Merke PC over in feestelijke Schotse en Ierse muziek van Alice Springs, met daarbij een aantrekkelijke verloting met als hoofdprijs een Ballonvaart.

Klik hier voor meer informatie over de Pim Mulierspelen.

Houd de Koepel en de Facebookpagina van de Pim Mulier Spelen in de gaten voor meer nieuws!

 

Wordt vervolgd!