Pim Mulierspelen

Wijnvatrollen in Witmarsum. Vrijdagmiddag 3 augustus zullen de Pim Mulier spelen in Witmarsum plaatsvinden. Na de inloop vanaf 14.30 uur op het MFC ’t Fliet, strijden 14 buurtteams om de prijzen. Ook voor toeschouwers geeft dit een boeiende middag en avond. Dit jaar maken we in het kader van LF2018 European Sports for all games, kennis met Wijnvatrollen uit Frans Baskenland en Pandolo uit Slovenië. Aansluitend, tegen zessen, is er voor deelnemers en toeschouwers een gratis pastabuffet en daarna tot acht uur ‘De jongens tegen de meisjes’. Sipke de Boer, Henk Waterlander, Griet Sieswerda en Disco Silver nemen ons gezamenlijk mee terug in de tijd: Wat weten we nog van de muziek uit ‘jouw tijd’ en wat weten we van Witmarsum? Voorafgaand aan de eerste avond van de Merke van Witmarsum kans op één van de prijzen bij de verloting: Een Ferrari besturen en samen een nachtje weg; in Witmarsum te besteden waardebonnen; of de verrassingsprijs? De Pim Mulierspelen worden gesponsord door Windpark A7, Stichting tot Nut, Bolsward Dronrijp 1993, European Sports for all en lokale bedrijven.