Pim Mulier wordt vervolgd op 16 maart 2016

De volgende bijeenkomst over Pim Mulier staat gepland voor woensdagavond 16 maart a.s. 20.00 uur in de Gekroonde Roskam. Hier zullen we de nadere uitwerking van de sub groepjes en verdere planning bespreken.

Agenda

 1. Welkom, zie ook verslag van 20 januari
 2. Terugkoppeling vanuit groepjes
  1. Kunst maken stimuleren en kunst exposeren
  2. Symposium en Pim Mulier gedenken/vieren
  3. Nieuwe sport en Pim Mulier spelen
  4. Traditie en vernieuwing: jong leren van ouderen en andersom
 3. Stappenplan vervolg
 4. Rondvraag en wat nog vergeten en belangrijk is

Graag een bevestiging of je aanwezig kunt zijn.

Met vriendelijke groet,

Jac Konig, mede namens Wim Beckers