Menno Simons

Gysbert Japicx

Pim Mulier

Bijeenkomst Pim Mulier

Op 11 november kwam de groep rondom icoon Pim Mulier bijeen. Allen die zich hadden aangemeld op 21 september, de tweede bijeenkomst van alle verenigingen, waren uitgenodigd. Het doel van de avond was vastleggen wie nu welke onderdelen wilde gaan uitwerken. Een inventarisatie was gemaakt op de 21ste september, maar een hard commitment was dat nog niet. Alle projectideeën in het kader van Pim Mulier waren nog verder geclusterd en op de 11de november hebben alle clusters een eigenaar of eigenaren gekregen. Op de avond werd nog wel benadrukt dat juist de jeugd ook betrokken kan worden bij Pim Mulier ...

Op 11 november kwam de groep rondom icoon Pim Mulier bijeen. Allen die zich hadden aangemeld op 21 september, de tweede bijeenkomst van alle verenigingen, waren uitgenodigd. Het doel van de avond was vastleggen wie nu welke onderdelen wilde gaan uitwerken. Een inventarisatie was gemaakt op de 21ste september, maar een hard commitment was dat nog niet. Alle projectideeën in het kader van Pim Mulier waren nog verder geclusterd en op de 11de november hebben alle clusters een eigenaar of eigenaren gekregen. Op de avond werd nog wel benadrukt dat juist de jeugd ook betrokken kan worden bij Pim Mulier ...


Hoe nu verder tussen oktober en december 2015

Op 21 september hebben we afgesproken dat we per icoon ideeën verder gaan uitwerken. Vele verenigingen hebben op de 21ste aangegeven in welke projecten zij interesse hebben. De initiatiefgroep heeft zich verdeeld over de drie iconen: Menno Simons: Gerke Terpstra en Menno de Vries Gysbert Japicx: Freddie Reijenga en Klaas Smit Pim Mulier: Wim Beckers en Jac Konig De contactpersonen van een icoon sturen naar de verenigingen die hun interesse hebben geuit een uitnodiging voor het uitwerken van de ideeën. De eerste bijeenkomst is op 11 november voor hen die wat willen met Pim Mulier. De andere twee bijeenkomsten moeten ...

Op 21 september hebben we afgesproken dat we per icoon ideeën verder gaan uitwerken. Vele verenigingen hebben op de 21ste aangegeven in welke projecten zij interesse hebben. De initiatiefgroep heeft zich verdeeld over de drie iconen: Menno Simons: Gerke Terpstra en Menno de Vries Gysbert Japicx: Freddie Reijenga en Klaas Smit Pim Mulier: Wim Beckers en Jac Konig De contactpersonen van een icoon sturen naar de verenigingen die hun interesse hebben geuit een uitnodiging voor het uitwerken van de ideeën. De eerste bijeenkomst is op 11 november voor hen die wat willen met Pim Mulier. De andere twee bijeenkomsten moeten ...Witmarsum 2018 als voorbeeld

Op 22 september mochten Wim Beckers en Klaas Smit een presentatie geven over hoe Witmarsum aansluiting zoekt bij Culturele Hoofdstad 2018. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente Littenseradiel. Vooral de manier waarop we in Witmarsum het project Witmarsum 2018 hebben opgezet en aanpakken, blijkt een houvast te zijn voor andere dorpen. Zie hieronder het bericht over die avond dat verscheen op de site van Littenseradiel.   Earste ideeën oer KH2018 Littenseradiel op drokbesochte jûn It gemeentebestjoer fan Littenseradiel wol graach bydrage oan it sukses fan Kulturele Haadstêd 2018 en organisearre dêrom in ynformaasje- en ynspiraasjejûn hjiroer. Hoewol’t 50 man ferwachte ...

Op 22 september mochten Wim Beckers en Klaas Smit een presentatie geven over hoe Witmarsum aansluiting zoekt bij Culturele Hoofdstad 2018. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente Littenseradiel. Vooral de manier waarop we in Witmarsum het project Witmarsum 2018 hebben opgezet en aanpakken, blijkt een houvast te zijn voor andere dorpen. Zie hieronder het bericht over die avond dat verscheen op de site van Littenseradiel.   Earste ideeën oer KH2018 Littenseradiel op drokbesochte jûn It gemeentebestjoer fan Littenseradiel wol graach bydrage oan it sukses fan Kulturele Haadstêd 2018 en organisearre dêrom in ynformaasje- en ynspiraasjejûn hjiroer. Hoewol’t 50 man ferwachte ...


Succesvolle bijeenkomst 21 september 2015

Maandagavond 21 september hadden de initiatiefnemers van Witmarsum 2108 voor de tweede keer vertegenwoordigers van alle verenigingen uitgenodigd. Het doel van deze bijeenkomst was projecten onder te brengen bij verenigingen en commitment vragen van verenigingen voor Witmarsum 2018. Met zo’n 25 vertegenwoordigers zijn alle geselecteerde projecten bij langsgelopen en velen gaven aan een project te willen gaan uitvoeren. Wij zijn erg blij met het enthousiasme en met de bereidheid een project te willen opstarten. Daarnaast gaven de vertegenwoordigers aan dat ze steeds meer hun activiteiten in het teken willen stellen van één of meer iconen de komende drie jaar. Dat is precies ...

Maandagavond 21 september hadden de initiatiefnemers van Witmarsum 2108 voor de tweede keer vertegenwoordigers van alle verenigingen uitgenodigd. Het doel van deze bijeenkomst was projecten onder te brengen bij verenigingen en commitment vragen van verenigingen voor Witmarsum 2018. Met zo’n 25 vertegenwoordigers zijn alle geselecteerde projecten bij langsgelopen en velen gaven aan een project te willen gaan uitvoeren. Wij zijn erg blij met het enthousiasme en met de bereidheid een project te willen opstarten. Daarnaast gaven de vertegenwoordigers aan dat ze steeds meer hun activiteiten in het teken willen stellen van één of meer iconen de komende drie jaar. Dat is precies ...21 September 2105: uitnodiging bijeenkomst alle verenigingen

Op 21 september 2015 is de tweede bijeenkomst van Witmarsum 2018 met alle verenigingen uit Witmarsum. Het doel van deze bijeenkomst is inventariseren wie welke projecten interessant vindt en zich daarvoor in wil zetten. Het tweede doel is commitment krijgen voor Witmarsum 2018. Het programma voor de 21ste kun je hier downloaden. De thema’s die we hebben gehaald uit alle ideeën, vind je hier. De groslijst met alle ideeën uit de eerste bijeenkomst kun je hier downloaden. Het verslag van de bijeenkomst op 19 mei 2015 staat hier....

Op 21 september 2015 is de tweede bijeenkomst van Witmarsum 2018 met alle verenigingen uit Witmarsum. Het doel van deze bijeenkomst is inventariseren wie welke projecten interessant vindt en zich daarvoor in wil zetten. Het tweede doel is commitment krijgen voor Witmarsum 2018. Het programma voor de 21ste kun je hier downloaden. De thema’s die we hebben gehaald uit alle ideeën, vind je hier. De groslijst met alle ideeën uit de eerste bijeenkomst kun je hier downloaden. Het verslag van de bijeenkomst op 19 mei 2015 staat hier....


Resultaat 19 mei 2015: honderden ideeën

Op 19 mei 2015 kwamen vertegenwoordigers van bijna alle verenigingen uit Witmarsum bijeen in de grote zaal van de Gekroonde Roskam. Dit was de eerste bijeenkomst over het project Witmarsum 2018, waarmee we aan willen sluiten bij Culturele Hoofdstad 2018 van de Provincie Fryslân. Op deze eerste drukbezochte avond deden we uit de doeken wat de bedoeling is van Witmarsum 2018. Meteen werd duidelijk dat nog heel veel open is, dat nog heel veel bedacht en ingevuld moet worden. De initiatiefgroep van Witmarsum 2018 had en heeft de verenigingen uit het dorp nodig voor de invulling van het project. Tijdens ...

Op 19 mei 2015 kwamen vertegenwoordigers van bijna alle verenigingen uit Witmarsum bijeen in de grote zaal van de Gekroonde Roskam. Dit was de eerste bijeenkomst over het project Witmarsum 2018, waarmee we aan willen sluiten bij Culturele Hoofdstad 2018 van de Provincie Fryslân. Op deze eerste drukbezochte avond deden we uit de doeken wat de bedoeling is van Witmarsum 2018. Meteen werd duidelijk dat nog heel veel open is, dat nog heel veel bedacht en ingevuld moet worden. De initiatiefgroep van Witmarsum 2018 had en heeft de verenigingen uit het dorp nodig voor de invulling van het project. Tijdens ...