Ontmoet Menno, Gysbert en Pim

Tijdens Koningsdag op 27 april keren de Witmarsumer iconen Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier voor één keer terug naar het dorp Witmarsum. De drie historisch belangrijke heren zijn zeer vereerd dat ze tot iconen van Witmarsum zijn uitgegroeid. De drie iconen geven op Koningsdag het officiële startschot van het project Witmarsum 2018.

Witmarsum 2018 is een drie jarig initiatief waarmee Witmarsum aansluit bij Culturele Hoofdstad 2018. Van 2016 tot en met 2018 staat het dorp bol van activiteiten rondom de drie iconen. Menno Simons is onze vader van de doopsgezinden, de wederdopers, de Mennonieten. Wereldwijd kent Menno Simons honderdduizenden aanhangers, maar de oorsprong ligt in Witmarsum, bijna 500 jaar geleden. De icoon Menno Simons staat in ruime zin voor levensovertuiging.

Het is dit jaar precies 350 jaar geleden dat Gysbert Japicx in 1666 overleed. Gysbert is 10 jaar lang schoolmeester geweest in Witmarsum en in die tijd heeft hij van de mondelinge Friese taal ook een schrijftaal gemaakt. Hij heeft het Fries vastgelegd op schrift. De icoon Gysbert Japicx staat voor taal, verhalen, gedichten en muziek.

Pim Mulier is in1865 in Witmarsum geboren en groeide uit tot dé man die vele sporten in Nederland heeft ontwikkeld en naar Nederland heeft gehaald. Zo is hij de bedenker van het Elfstedenkruisje. Naast fanatiek sporter was Pim Mulier verwoed kunstverzamelaar. De icoon Pim Mulier staat dan ook voor sport en kunst.

Witmarsum 2018 is zeer vereerd dat de drie iconen in eigen persoon het startschot geven, zodat het eerste project iconisch en feestelijk kan beginnen. Mis de ontmoeting met de iconen niet en kom tussen 9.30 en 12.00 uur op 27 april naar de dorpskern van Witmarsum.