Menno Simons

Gysbert Japicx

Pim Mulier

Meedoen aan Witmarsum2018

Projecten
In nauwe samenwerking met verenigingen uit Witmarsum, wil Witmarsum 2018 verschillende projecten organiseren in 2016, 2017 en 2018. Tezamen met vertegenwoordigers van alle verenigingen is een groslijst opgesteld van mogelijke projecten rondom de drie iconen. In twee projecten spelen alle drie de iconen een hoofdrol: een groot theaterstuk en een lespakket voor kinderen.

Projectondersteuning
Het uitgangspunt is altijd een goed idee en een sluitende begroting bij dat goede idee. Een groep die wil meedoen aan Witmarsum2018, die een project wil gaan uitvoeren, zorgt dus zelf voor de benodigde financiën. Witmarsum2018 kan inhoudelijke en praktische ondersteuning bieden. Denk aan het in contact brengen met een professionele regisseur, opslag voor rekwisieten of een geluidsinstallatie. Praktische ondersteuning kan bestaan uit het meehelpen subsidie aan te vragen of mede promotie te verzorgen voor het project. Financiële ondersteuning kan bestaan uit een garantstelling. Mocht een project tijdelijk financiële ondersteuning nodig hebben, dan kan Witmarsum2018 die leveren. Denk daarbij aan het maken van kosten die een vereniging zelf niet kan dragen, omdat de inkomsten pas binnenkomen als het project betaald publiek trekt. De bedoeling van die tijdelijke ondersteuning is dat die later weer wordt terugbetaald aan Witmarsum2018. Witmarsum2018 is dus geen fonds waar subsidie te verkrijgen is.

Klik hier voor de pdf Van idee naar project

Afstemming van projecten
In 2016, 2017 en 2018 projecten neerzetten rondom de drie iconen, vraagt om afstemming en om planning. Allereerst zijn de coördinatoren het aanspreekpunt voor verenigingen of gelegenheidsgroepen. De coördinatoren hebben overleg met de verenigingen en gelegenheidsgroepen over wat er plaats gaat vinden en wanneer dat het beste kan.
De zes initiatiefnemers stemmen onderling de activiteiten rondom alle drie de iconen af. Met regelmaat zal Witmarsum 2018 over alle initiatieven communiceren. En, met regelmaat zal Witmarsum2018 bijeenkomsten organiseren, zodat iedereen precies weet wat er speelt.

Vrijheid en beperkingen
Willen we dat Witmarsum2018 de mienskip versterkt en succesvol aan kan sluiten bij CH2018, dan is er commitment nodig. Dat commitment houdt in dat alle verenigingen erachter staan dat zo veel mogelijk activiteiten in het teken komen te staan van de 3 iconen. Het hoeft niet te betekenen dat er allemaal nieuwe activiteiten op touw gezet gaan worden, ook al mag dat best. Het kan heel goed ingevuld worden door voor bestaande activiteiten een invulling te kiezen die verband houdt met een icoon of waar een icoon in ruime zin voor staat.
Dat is een inperking van de vrijheid om te doen en laten wat je wilt, maar wel één waar we met zijn allen voor kiezen. De vrijheid die overblijft is de manier waarop een activiteit aansluit bij een icoon. We willen graag dat zo veel mogelijk verenigingen meedoen, want alleen dan kan Witmarsum2018 een succes worden.