Kick-off Wy jouwe gjin krimp!

We zijn los! Na vele workshops, gaven schrijver Wim Beckers en regisseuse Eline de Vries op 9 april de aftrap voor het theaterstuk Wy jouwe gjin krimp! Eline hield voor ruim 60 vrijwillige deelnemers (!) een inpsirerend verhaal over wat we met het theaterstuk willen laten zien. Groei, grond, bloei, water geven, aandacht, zelfredzaamheid, niet wijken, de schouders eronder, tegen de stroom in, verbinding, geworteld zijn, bij elkaar horen, met elkaar er wat van maken, zijn allemaal belangrijke elementen in het stuk.

Wy jouwe gjin krimp! gaat over een klein dorp dat langzaam maar zeker leegloopt en waar de leefbaarheid afneemt. Overheden hebben besloten niet meer te investeren in dit kleine dorp. Dorpelingen moeten zichzelf maar zien te redden. Er ontstaat een tweedeling tussen inwoners die het zinkende schip willen verlaten en zij die de schouders eronder willen zetten om er met z’n allen wat van te maken. Welke rol spelen de drie iconen van Witmarsum -Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier- hierin? Steeds meer dorpelingen raken ervan overtuigd dat ze zelf in actie moeten komen. Alleen op die manier kan het ten dode opgeschreven dorp weer tot bloei komen. WY JOUWE GJIN KRIMP!

De auteur van het theaterstuk, Wim Beckers, deed uit de doeken hoe waar hij zijn inspiratie vandaan heeft gehaald. In het skriuwersarkje van Rink van der Velde vond hij een boek van Paulus Akkerman met de titel Doarp sunder takomst? uit 1965. Deze man was zijn tijd ver vooruit en beschreef de leegloop van dorpen en de vijandige houding van overheden tegen deze leegloop. 

Op 1, 2, 3, 7, 9 en 10 november 2018 wordt het spektakeltheater op locatie opgevoerd in de Pleats van Reynpld en Margreet Ypma, Van Camminghaweg 40, 8822 WD Arum. De entree bedraagt 15 euro voor een onvergetelijke avond. Meer nieuws volgt!