Resultaat 19 mei 2015: honderden ideeën

Op 19 mei 2015 kwamen vertegenwoordigers van bijna alle verenigingen uit Witmarsum bijeen in de grote zaal van de Gekroonde Roskam. Dit was de eerste bijeenkomst over het project Witmarsum 2018, waarmee we aan willen sluiten bij Culturele Hoofdstad 2018 van de Provincie Fryslân. Op deze eerste drukbezochte avond deden we uit de doeken wat de bedoeling is van Witmarsum 2018. Meteen werd duidelijk dat nog heel veel open is, dat nog heel veel bedacht en ingevuld moet worden. De initiatiefgroep van Witmarsum 2018 had en heeft de verenigingen uit het dorp nodig voor de invulling van het project. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we gezamenlijk honderden ideeën bedacht die we zouden kunnen gaan uitvoeren. Zie hier de groslijst met al die ideeën.