Foto-expositie ‘Ik en mijn hobby’ opent op 23 oktober 2016

Oud-voorzitter Elfstedentocht Henk Kroes opent foto-expositie. ‘It giet oan’ vanaf 23 oktober in Witmarsum. Witmarsum 2018 organiseert de foto-expositie ‘Ik en mijn hobby’ die zondagmiddag 23 oktober aanstaande om 15.00 uur door ‘Elfsteden icoon’ Henk Kroes wordt geopend. Henk Kroes opent de foto-expositie met het onthullen van 3 zeer bijzondere portretten. De foto-expositie wordt gehouden in de hal van Aylva State en is tot en met december 2016 gratis te bewonderen.

Een onafhankelijke jury  bestaand uit juryvoorzitter Wybo Smits (Winsum), Tetje de Wolff (Abbegea) en Ron van der Meulen (Nijland) heeft 20 inzendingen genomineerd en maakt tijdens de opening de 10 prijswinnaars bekend. De 10 prijswinnaars krijgen hun eigen foto uitvergroot en gedrukt op canvas. De canvasuitvergrotingen zijn eerst te zien tijdens de expositie, de winnaars kunnen hun prijs pas eind december mee naar huis meenemen. Naast de winnende foto’s zijn alle 129 inzendingen tot en met december in Aylva State te zien.

Met het thema ‘Ik en mijn hobby’ hebben we deelname aan de fotowedstrijd laagdrempelig gehouden. Daarnaast leren dorpsgenoten elkaar beter kennen wanneer ze de tentoongestelde foto’s kunnen zijn. De verwachting is dat velen niet van elkaar weten wat de passie is die iemand bezig houdt. De expositie maakt de Mienskip Witmarsum hechter.

Het Patyna-huis Aylva State stelt contact met ‘de omgeving’ erg op prijs en maakt integraal onderdeel uit van het dorp Witmarsum. Wij zijn zeer verheugd dat Aylva State de ruimte ter beschikking stelt voor het tentoonstellen van alle ingezonden foto’s. De opening en de expositie zijn gratis toegankelijk voor iedereen. Wees welkom.

De foto-expositie wedstrijd is een initiatief van Witmarsum 2018 Kunstgroep Pim Mulier, bestaande uit Gerrit Tol en Tjittie Koopmans. In het kader van de Kulturele Haadstêd 2018 subsidieert de gemeente Sûdwest-Fryslan deze expositie, hebben we een bijdrage ontvangen van de Stichting Tot Nut en sponsort Fotogeschenk.nl en Moz-art deze mooie activiteit.