Fondswervingsfolder

De projecten die we willen gaan uitvoeren als Witmarsum 2018, worden steeds duidelijker. Het theaterproject Wy jouwe gjin krimp en een lespakket voor jeugd, gaan over alle drie de iconen. Onder de vlag van Pim Mulier organiseren we in samenwerking met de PC de Pim Mulier Spelen. Maar, de groep Pim Mulier is ook druk bezig een kaatsmuur in ons dorp te realiseren. Onder de vlag van Gysbert Japicx willen we een avond vol cabaret, humor en muziek in de openlucht organiseren: Leven met het water. Een voorstelling op land, op het water, maar ook in het water. Menno Simons en zijn gedachtengoed eren we met een grote tentoonstelling aan de rand van het dorp, dichtbij het monument en het contourenkerkje. Daar kun je Menno Simons beleven, beluisteren, bekijken en zelfs proeven.

Voor al deze activiteiten hebben we geld nodig, geld dat we bij fondsen, stichtingen en overheden aanvragen. Om snel te kunnen vertellen wat we willen gaan doen, hebben we een flyer ontwikkeld waar kort en bondig de strekking van ieder project in staat. Is dit het? Komt er niet meer? Dat weten we niet. Het jaar 2018 is nog niet begonnen en nog zeker niet voorbij. Er is dus nog alle ruimte voor nieuwe ideeën!