Eerste Pim Mulierspelen groot succes!

Ruim 300 aanwezigen uit Witmarsum en omstreken zagen vrijdag 4 augustus aan het eind van de eerste Pim Mulierspelen KEES JELLEMA de Titanenstrijd met sterke man Wout Zijlstra winnen.

Eerder die middag streden 110 mannen en vrouwen, opgedeeld in 14 buurtteams om de hoofdprijs van de Highland Games. Het team van camping Mounewetter, onder leiding van DANNY WAKKER, bleek het sterkste en slimste. Wout Zijlstra had de zevenkamp op maat gemaakt en trad zelf op als enthousiaste speaker.

De eerste Pim Mulierspelen begonnen met een 3-iconen GSM-speurtocht. 26 Buurtteams namen deel aan deze pittige tocht door Witmarsum. De teams kregen vragen over Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier. Naast deze denkvragen deed de speurtocht een beroep op hun durf en creativiteit. Een speciaal op maat gemaakte app, leidde de teams langs ‘nieuwsgierige’ plekken in het dorp. De winnaar was het team van de Menno Simonsstraat/Bewaarschoolstraat/oostelijk buitengebied van buurtcoaches Gerda van Popta en Wietske Bebelaar.

Het LF2018 motto ‘Iepen Mienskip’ werd met succes vertaald naar het eigen dorp: Dorpsbewoners hebben nader kennis met elkaar gemaakt en hebben samen een super gezellige en sportieve middag beleefd. Velen vroegen de Witmarsum 2018 organisatie om de Pim Mulierspelen voortaan een vaste plaats te geven op de vrijdag voorafgaand aan de jaarlijkse Merke. Een werkgroep van Witmarsum 2018 is er samen met 21 buurtcoaches in geslaagd ruim 300 Witmarsumers te mobiliseren. Een mooi nieuw LF2018-initiatief dat daarmee een uitmuntende kans heeft volgend jaar opnieuw te worden georganiseerd en misschien zelfs de jaren daarna.

De Pim Mulierspelen 2017 zijn mede mogelijk gemaakt door Streekwurk, Stichting tot NUT, het Nijman Biermasz 17 Dorpenfonds, Witmarsum Ondernemersvereniging en bedrijfssponsoren.

 

Bekijk hier de foto’s