Drie iconen in Witmarsum

Op Koningsdag 27 april 2016 brachten onze drie iconen -Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier- ons dorp een bezoek. We waren zeer vereerd dat deze grootheden uit de 15e, 17e en 19e eeuw tegelijk terugkeerden naar Witmarsum.

Ze kwamen aan op het Kaatsplein en herkenden alle drie nog de Koepelkerk en het café De Gekroonde Roskam. Pim Mulier wees iedereen direct op zijn borstbeeld bij de Koepelkerk. Gysbert Japicx had speciaal voor deze gelegenheid een nieuw gedicht geschreven en Menno Simons startte een preek die bij deze tijd past.

De heren kregen vele vragen van de dorpelingen en beantwoorden die allemaal met alle geduld. Zelfs Omrop Frylân was naar Witmarsum gekomen om de drie iconen te interviewen.

De iconen waren hier om het project Witmarsum 2018 officieel te openen. Dat is zeker goed gelukt. De eerste activiteit is een fotowedstrijd met als thema Ik en mijn hobby. Maak een selfie van jou en je hobby of lat je door iemand anders mooi op de foto zetten. Stuur je foto voor 1 september naar pim@witmarsum2018.nl. In de herfst stellen we alle foto’s tentoon. Iedereen kan de foto-expositie bezoeken en de foto’s bekijken.