Bertina Schaaphok winnares kunstprijsvraag

Zaterdag 14 maart kreeg Bertina Schaaphok door Tjittie Koopmans een prachtige taart overhandigd. Bertina is de winnares van de kunstprijsvraag die in het kader van Witmarsum 2018 is georganiseerd. De kunstzinnige taart is gemaakt door Titia Banga.

Wie alle 21 vragen van de prijsvraag goed had, kon meedingen naar de overheerlijke hoofdprijs. Bertina Schaaphok was niet de enige die alle antwoorden goed had. Zij kreeg de hoofdprijs, omdat ze de vragen het meest uitgebreid had beantwoord. De jury had er niks op aan te merken. In totaal hebben 54 inwoners meegedaan aan de kunstprijsvraag.

Bertina Schaaphok is nog maar kort inwoonster van Witmarsum en was blij verrast met haar hoofdprijs. Toen de prijsvraag begin april meegestuurd werd met de dorpskrant De Koepel, heeft ze meteen alle vragen beantwoord. Bertina heeft wel wat met kunst, maar vond de vragen best pittig. De taart heeft ze gedeeld met familieleden en hij zag er niet alleen schitterend uit, maar smaakte ook nog eens heerlijk.

De kunstprijsvraag was opgesteld door Tjittie Koopmans en Gerrit Tol. De kunstprijsvraag valt onder het project Witmarsum 2018 en in het bijzonder Pim Mulier. Met Witmarsum 2018 wil het dorp Witmarsum aansluiten bij Culturele Hoofdstad 2018. Daarvoor gebruikt het de drie Witmarsumer iconen Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier. Naast fanatiek sporter was Pim Mulier verwoed kunstverzamelaar. De icoon Pim Mulier staat dan ook voor sport en kunst.

Met Witmarsum 2018 stimuleren we de komende drie jaren activiteiten op het gebied van levensovertuiging, taal, muziek, kunst en sport. Daarmee versterken we de mienskip van Witmarsum en omstreken. Op 27 april start het tweede project onder de vlag van Witmarsum 2018 van start gegaan: een fotowedstrijd. Het thema van de wedstrijd is Ik en mijn hobby. De mooiste foto’s worden beloond met een afdruk op groot formaat. Alle foto’s stellen we tentoon aan het eind van het jaar. Er zijn prijzen te verdienen in twee categorieën: jeugd en volwassenen.

Met de foto-expositie brengen we mensen met elkaar in contact. Het thema Ik en mijn hobby zorgt ervoor dat mensen elkaar beter leren kennen. De expositie zorgt ervoor dat erover de foto’s wordt gesproken, zodat we er achter komen wat ieders passie is.