Auditieworkshop Theaterproject

Oprop teaterprojekt Wy jouwe gjin krimp.

Ga naar het volledige bericht en klik op de link van de video.

Zaterdag 16 december. Locatie: De Gekroonde Roskam. Tijd: 10.00 – 17.00 uur.

In november 2018 brengen we het grote locatietheaterproject “Wy jouwe gjin krimp” op de planken. Deze voorstelling is onderdeel van het programma van Witmarsum2018, waarin onze drie iconen, Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier centraal staan.
“Wy jouwe gjin krimp” is een vooruitstrevende en dwarse voorstelling die we voor, door en met Witmarsumers gaan maken. Een voorstelling vol theater, muziek en dans. Dit project biedt iedereen de mogelijkheid om op welke manier dan ook mee te doen: zingen, dansen, decor bouwen, kostuums maken, licht en geluid bedienen, en nog veel meer. Daarnaast zijn we op zoek naar acteurs voor de grote rollen in de voorstelling. Daarom organiseren we op 16 december een auditieworkshop: leren en laten zien met misschien een bekroning verkozen te worden door de regisseur. En natuurlijk vertellen we dan wat meer over het project.

Meedoen?

Wanneer je een rol gaat vervullen in het theaterstuk, houd dan rekening met:

  • Je bent beschikbaar  voor de repetities vanaf april 2018 op de maandagavond  van 19.30 tot 22.00. Na de zomervakantie op maandag– en vrijdagavond
  • Je bent tussen eind oktober en 10 november op alle avonden beschikbaar i.v.m. technische repetities/ doorlopen/ generale repetitie/ try-out en voorstellingen

Opgeven voor de auditieworkshop op 16 december?
Ben je beschikbaar en lijkt het je leuk om mee te doen? Geef dan even je naam en leeftijd aan ons door. Vertel kort of je al eens eerder iets met theater hebt gedaan en waar je ervaring uit bestaat. We willen ook graag weten of je zangervaring hebt. Stuur deze informatie naar: theaterproject@witmarsum2018.nl

 

 “Wy jouwe gjin krimp” is een initiatief van stichting Ekspedysje Wytmarsum en wordt ondersteund door de provincie Fryslân, gemeente Súdwest Fryslân, VSB-fonds, Nijman Biermasz 17 dorpen fonds, Feitsma Fonds, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Stichting tot Nut,  Streekwurk.